Επικοινωνια

Τηλέφωνο κλινικής – Γραμματεία: 213-2086374 (Κα Δημάτου)

Fax: 213-2086384

 

Τηλέφωνο για ραντεβού πρωινών τακτικών ιατρείων: 14500

Τηλέφωνο για ραντεβού απογευματινών τακτικών ιατρείων: 14500

 

Email: microsec@kat-hosp.gr