Επικοινωνια

Τηλέφωνο κλινικής – Γραμματεία: 213-2086374

Fax: 213-2086384

 

Τηλέφωνο για ραντεβού πρωινών τακτικών ιατρείων: 213-2086100

Τηλέφωνο για ραντεβού απογευματινών τακτικών ιατρείων: 213-2086200

 

Email: microsec@kat-hosp.gr